Izjava za javnost o varnostnih ukrepih

 

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST


(v skladu s 13. členom Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic Ur. l. RS, št. 22/16)

WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor, je 25. 5. 2015 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obrat Tehnične tkanine Loče, Industrijska ulica 4, 3215 Loče, skladno z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, v nadaljevanju Uredba).


V skladu z Uredbo se obrat Tehnične tkanine Loče razvršča v obrat manjšega tveganja za okolje.


Na omenjeni lokaciji se izdelujejo armaturne mrežice – steklena tkanina impregnirana s tekočo fenolformaldehidno smolo na bazi metanola. V procesu sušenja se fenolformaldehidna smola utrdi, odpadni plini, ki pri sušenju nastanejo, pa se vodijo na plinsko čistilno napravo, kjer s sežigom razpadejo na neškodljive snovi.

Glede na vrsto kemikalij, ki so po Uredbi zajete v obravnavo za razvrščanje obrata med manjše ali večje vire tveganja, se na lokaciji v obratu Loče nahajajo utekočinjen naftni plin in tekoče fenolformaldehidne smole. Po svojih lastnostih so to vnetljive snovi, tekoče smole pa se poleg vnetljivih lastnosti razvrščajo še med strupene.


Za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic imamo izdelano Zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje z decembra 2014 (naknadno narejena revizija z 2019), ki smo jo posredovali v referat za zaščito Občine Slovenske Konjice, zunanjim reševalnim službam  PGD Loče in Krajevni skupnosti Loče. V primeru večje nesreče obvestimo klicni center, ki aktivira ustrezne enote z namenom zmanjševanja posledic in obveščanja javnosti, ki bi lahko občutila škodljive posledice.


Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje, z vsemi informacijami o pravilnem ravnanju ob večjih nesrečah, je na voljo za vpogled vsem zainteresiranim strankam na sedežu obrata Tehnične tkanine, Industrijska ulica 4, Loče, ob predhodni najavi.

                                                                                                                                    Marec 2019

Copyright © WEILER ABRASIVES d.o.o. Vse pravice pridržane. ..